Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско управљање бр. ВВ 01/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора, партије 2 и 4 Одлука о обустави поступка, партије 3 и 5 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 4

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за машинско одржавање – радионица за израду резервних делова бр. МВ 07/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку, партије 2 и 3 Одлука о обустави поступка за јавну набавку, партије 1 и 4 Обавештење о закљученом уговору – партија 2 Обавештење о закљученом уговору – партија 3

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуга извођења радова на обезбеђивању да се раскопане јавне површине доведу у првобитно или технички исправно стање, бр. ВВ 05/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже бр. ВВ 03/2019.

партија 1: Камени дробљени агрегат гранулације 0-31,5 мм, партија 2: Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм, партија 3 : Жути песак. Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Геодетска снимања изведених стања водоводних и канализационих водова, објеката водоснабдевања и израда пројеката, MВ 02/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Продужење рока за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи, партија 2: Санациона спојница(прохромска) ВВ 46/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора- партија 2 Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи, партије: 17, 18,19 ВВ-46/2018

Грађевински материјал и припадајући производи, ВВ-46/2018, Партијa: 17 – Арматурна мрежа, Партијa: 18 – Цемент, Партијa: 19 – Радијална опека и бетонски блокови. Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору – партија 17 Обавештење о закљученом уговору – партија 18 Обавештење о…