Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Јавна набавка МВ 30/2020

Делови и прибор за возила и њихове моторе, партије:
1. Резервни делови за одржавање путничких возила
2. Резервни делови за одржавање полутеретних возила
3. Резервни делови за одржавање теретних и специјалних возила
4. Остали материјал (пнеуматици за полутеретна, теретна, специјална возила и грађевинских машина)