Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Резервни делови и ремонт озон генератора, бр. МВ 33/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијска опрема, бр. МВ-31/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење 1 конкурсне документације Разјашњење 2 конкурсне документације Разјашњење 3 конкурсне документације Разјашњење 4 конкурсне документације Разјашњење 5 конкурсне документације Разјашњење 6 конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору, партија 1: Лабораторијска опрема за мерење Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Лабораторијска опрема…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт бр. ВВ-03/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда Разјашњење конкурсне документације бр. 1 Разјашњење конкурсне документације бр. 2 Разјашњење конкурсне документације бр. 3 Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 4, партија 7 и партија 14 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о обустави поступка за…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Разне услуге поправки и одржавања бр. МВ-17/2017. Партија 2: Испитивање ПП апарата и хидраната, партија 3: Испитивање и сервисирање ПП централе на ЦППОВ „Цветојевац“

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр. 1 Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 2: Испитивање ПП апарата и хидраната Одлука о обустави поступка, партија 3: Испитивање и сервисирање ПП централе на ЦППОВ „Цветојевац“ Обавештење о обустави поступка, партија 3: Испитивање и сервисирање ПП централе на ЦППОВ…