Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за производњу воде бр. ВВ 25/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење 1 конкурсне документације Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Бакар сулфат Обавештење о закљученом уговору, партија 4: Калијум перманганат Обавештење о закљученом уговору, партија 3: Течни хлор

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Алат и шрафовска роба, МВ-21/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда Разјашњење конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору, партија 1: Алат Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Шрафовска роба

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи ВВ 26/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о обустави поступка за јавну набавку, партија 13: Лептирасти затварачи fi 1000 mm и fi 700 mm, и партија 23 – Средство за наливање стаза таложника Одлука о додели уговора за јавну набавку,…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински радови, партија 6. Грађевински радови на санацији објекта на ПП Кошутњак ВВ-28/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијско стакло и потрошни материјал, партије 1, 5 и 6, бр. МВ 27/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације Продужење рока за подношење понуда Разјашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације Одлука о додели уговора – Партија 1 Одлука о обустави поступка – Партије 5 и 6 Обавештење о обустави поступка – Партије 5 и 6 Обавештење о закљученом уговору – Партија…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи, партија 4: Подлоге за микробиолошку анализу и референтне бактеријске културе, бр. МВ-20/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Гуме за путничка возила и вршење вулканизерских услуга, партија 1 и партија 2, бр. ЦЈН 1.1.8/18

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора за централизовану jавну набавку, партија 1: Гуме за путничка возила Одлука о додели уговора за централизовану jавну набавку, партија 2: Вршење вулканизерских услуга Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2