Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Хемикалије за физичко-хемијска и микробиолошка испитивања воде бр. МВ 24/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда Продужење рока за подношење понуда, бр.2 Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Продужење рока за подношење понуда, бр.3 Разјашњење конкурсне документације, бр.3 Продужење рока за подношење понуда, бр.4 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за одржавање информационе опреме ( на системима и опреме информационих система ) бр. МВ 22/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуге поправки и одржавања медицинске и прецизне опреме бр. МВ 16/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима, бр. МВ-13/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуге поправки, одржавање и сродне услуге за возила и припадајућу опрему бр. МВ 17/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за Јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партије 2 и 3 Одлука о обустави поступка, партије 1 и 4 Обавештење о обустави поступка, партије 1 и 4 Обавештење о закљученом уговору – партија 2 Обавештење о закљученом уговору – партија 3

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Разне услуге поправки и одржавања бр. МВ 15/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за Јавну набавку Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Одлука о додели уговора, партија 2 Одлука о обустави поступка, партије 3, 4 и 7 Обавештење о закључењу уговора – партија 2 Обавештење о обустави поступака

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Делови за реконструкцију аутоматике мотора гас-генератора на ЦППОВ „Цветојевац“ бр. МВ 19/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Успостављање система менаџмента у складу са захтевима нових стандарда SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO 14001:2015 бр.МВ-18/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за Јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијско стакло и потрошни материјал, бр. МВ 14/2018. Партије 1-6

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Разјашњење 1 конкурсне документације за Јавну набавку добара Разјашњење 2 конкурсне документације за Јавну набавку добара Измена конкурсне документације бр.1 Разјашњење 3 конкурсне документације за Јавну набавку добара Разјашњење 4 конкурсне документације за Јавну набавку добара Одлука о…